Autoværkstedsjazz:

Image for post
Image for post
Foto: Gorm Valentin 2008

I Taastrup ved København, dér hvor Roskildevej skærer Taastrup Hovedgade, ligger Løveburet. Til daglig er Løveburet udstillingslokale for Peugeot-biler til salg i Bilhuset Taastrup, men to gange om året viger bilerne pladsen til fordel for jazz-musik. Torsdag d. 25. september 2008 er hovednavnet violinisten Svend Asmussen, og over 500 mennesker har fundet vej til Løveburet for at lytte til en mand, der har spillet violin i 85 år og optrådt med det… siden 1928.

Af Søren Kristoffer Kløft — soren@kloft.dk

Der er jazz i Løveburet, og det er svært at finde en ledig parkeringsplads ved Bilhuset Taastrup på sådan en…


EPIFANI I ATACAMA: PÅ EN SYDAMERIKANSK HØJSLETTE…

Image for post
Image for post
Foto: Greg Rakozy — unsplash.com

Så skete det. Bedst som jeg stod dér og prøvede at orientere mig på den sydlige halvkugles himmelhvælving, var det som om, at himlen pludselig buede ud ad. Mælkevejsstriben sprang frem imod mig på samme måde som i et stereogram…

Af Søren Kristoffer Kløft — soren@kloft.dk — juni 1999

Det var en klar og kold aften i juni måned 1995. Jeg var på ferie i en lille oaseby, 2500 meter over havet, langt ude i den røde Atacama-ørken i det nordlige Chile.

Minibussen skrumlede hen over den ujævne vej med vores lille rejseselskab. Chaufføren havde, sin rutine til trods, lidt…


BEACH CLEANING: ENVIRONMENT AND NATURE PROTECTION IN ICELAND

Image for post
Image for post
Hrafn Jökulsson on Reykjanes Beach in the middle of what it is all about: Waste.

According to the World Economic Forum over eight million tons of plastic end up as waste in our oceans each year. Some of it can be found on the beaches of Iceland. It has been like this for decades — and in May 2020 journalist, author and life time chess aficionado, Hrafn Jökulsson (b. 1965), decided to do something about it. He had had enough of words — now he wanted action.

A WEBDOK by SØREN K. KLØFT — soren@kloft.dk (text, photos & videos)

Note: Remember that the Medium-platform allows you to select each picture in the extensive galleries below…


Image for post
Image for post
Travelling in a tube — The Copenhagen Metro © Søren K. Kløft 2019

by Søren Kristoffer Kløft — soren@kloft.dk

‘But why do you do it in black & white? It’s so boring’.

I have met this attitude on many occasions, and I always try to explain why I like B&W Photography so much. Sometimes the answer can be short like this: ‘Because I like it and it is beautiful’.

On other occasions it may be a little longer. The following is one of the longer and more elaborated answers I can give to the question: ‘Why do black and white photography and not colour photography?’


Video: Søren K. Kløft

By Søren Kristoffer Kløft (text, photos & videos)— sk@teatercentrum.dk

1. INTRODUCTION — providing the external perspective

The following peer review is based on my stay at the AWESOME International Arts Festival for Bright Young Things in Perth (WA) — from the 4th — 12th of October 2019. It is based on what I have seen, heard and observed myself during my stay at the festival.

From the 5th — 11th of October I participated in as many activities as possible at the Perth Cultural Centre. On the 12th of October I also went to see shows…


Image for post
Image for post

- OM AT FINDE SIN EGEN VEJ IND I EN KLASSIKER…

Webdok af: Søren K. Kløft (tekst, foto, video & grafik) / Teateravisen.dk 2018

Historien om Pinocchio har været fortolket mange gange — både på film og teater. Mest kendt er nok Disneys tegnefilmsversion. Teater Patrasket arbejder i disse måneder sammen med instruktør Alex Byrne på at fortolke den gamle historie igen. Det er en intens og kreativ proces fuld af til- og fravalg, blindgyder og frustrationer — men også af erkendelser og opdagelser. Vi har fulgt noget af arbejdet med tilblivelsen af ’Pinocchio’ helt tæt på. …

Søren Kristoffer Kløft

Born 1968. Freelance photographer and writer based in Copenhagen, Denmark. Has lived and worked in Iceland, Spain, Ghana, Colombia, Chile and Guatemala.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store